Notice: Use of undefined constant stat - assumed 'stat' in /public_html/pljp/wp-content/themes/graphene/includes/theme-compat.php on line 2
Rafał Molak - Polsko-Japoński Program Doktorancki

Rafał Molak

Name:  Rafał M. Molak

Grupa Badawcza: National Institute for Materials Science Environment and Energy Materials Division, High Tttemperature Materials Unit, Coating group.
Supervisor NIMS: dr. Seiji Kuroda – szef „High Temperature Materials Unit”

Streszczenie tematyki badawczej:

Zajmowałem się opracowaniem, wytworzeniem i optymalizacją powłok z Ti oraz Ti6Al4V nanoszonych nowatorską metodą natryskiwania cieplnego (opracowaną i opatentowaną przez NIMS) nazywaną „Warm Spray (WS)”.  Metoda WS w odróżnieniu od konkurencyjnych metod (HVOF, Cold Spray)  pozwala w pewnym zakresie kontrolować temperaturę i prędkość nanoszonych cząstek co przekłada się na możliwość optymalizacji ich mikrostruktury i właściwości mechanicznych. 

Aplikacja powłok, którymi się zajmowałem ukierunkowana jest:

– po pierwsze na wykorzystaniu ich do naprawy lokalnych uszkodzeń elementów wykonanych tych materiałów (na skutek, korozji, erozji, tarcia, zmęczenia, itd) co pozwoliłoby ograniczyć lub wręcz uniknąć  kosztownych wymian lokalnie uszkodzonych elementów,

– po drugie na wytwarzaniu elementów o kształcie i wymiarach zbliżonych do ich finalnej postaci (tzw. Near Net Shapes) co pozwoliłoby zminimalizować straty materiału występujące podczas procesu ich produkcji.

Moja praca badawcza polegała na poszukiwaniu wzajemnych relacji pomiędzy warunkami formowania powłok (m.in. prędkość i temperatura cząstek proszku) a mikrostrukturą oraz właściwościami mechanicznymi otrzymywanych powłok z Ti i Ti6Al4V.

Stosowane techniki badawcze: Mikroskopia świetlna, mikroskopia SEM, eds, xrd, statyczna próba rozciągania (minipróbki), tensometria oporowa.