Notice: Use of undefined constant stat - assumed 'stat' in /public_html/pljp/wp-content/themes/graphene/includes/theme-compat.php on line 2
Polsko-Japoński Program Doktorancki - Strona 2 z 5 - Strona polsko-japońskiego programu doktoranckiego Politechniki Warszawskiej i japońskiego National Institute for Material Science.

gru 04 2014

Zasady rekrutacji na letnie praktyki w NIMS w roku 2015

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i National Institute for Materials Science (NIMS) w Tsukubie organizują 2 miesięczne praktyki studenckie w Japonii w ramach WUT-NIMS Joint Graduate Program. Celem programu jest zainteresowanie studentów działalnością NIMS-u oraz wyłonienie potencjalnych osób gotowych podjąć staż w NIMS, w ramach studiów doktoranckich.

Zasady rekrutacji:

 1. Zakład Projektowania Materiałów WIM PW wyłoni na wyjazd do Japonii 10 osób: 5 ze studiów inżynierskich i 5 ze studiów magisterskich.
 2. Kandydatury, wraz z wymienionymi poniżej dokumentami należy złożyć do 30 stycznia 2015 roku w pokoju 303 WIM PW u p. Karoliny Statkiewicz (kstatkiewicz@inmat.pw.edu.pl).
 3. Po otrzymaniu dokumentów od kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne, w którym zostaną wzięte pod uwagę następujące czynniki:

– zainteresowanie podjęciem studiów doktoranckich,
– doświadczenie w pracach badawczych i projektach w inżynierii materiałowej,
– średnia ocen z 2 ostatnich semestrów studiów na WIM,
– znajomość języka angielskiego;

 1. Kandydatów prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

– CV ze zdjęciem w języku angielskim,
WUT-NIMS Student Internship Program – Students Form,
– ewidencji działań w projektach badawczych potwierdzonej przez promotora lub bezpośredniego przełożonego,
– informacji o średniej dydaktycznej z ostatnich 2 semestrów studiów,
– certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub kopii ocen semestralnych z języka angielskiego potwierdzonych przez dziekanat WIM;

 1. Wybrane osoby zostaną powiadomione e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Uczestnicy Projektu „Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle” po zakwalifikowaniu na praktyki w National Institute for Materials Science (NIMS) w Tsukubie mogą ubiegać się o stypendium stażowe oraz uzyskanie dofinansowania kosztów dojazdu. Szczegółowe kryteria uzyskania stypendium określa „Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle”.

lis 12 2014

Wykład Profesora Teruo Kishi

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Teruo KISHI (President Emeritus of NIMS), który odbędzie się w poniedziałek 17 listopada o godz. 14:00 w Auli WIM PW. 

Organizatorami wykładu Prof. Kishi są Ambasada Japonii w Polsce oraz Wydział Inżynierii Materiałowej PW.

Temat wykładu: „Material research strategy and structural materials in japan”

Ulotka ze wszystkimi szczegółami wykładu dostępna: tutaj.

lis 02 2014

Wykłady japońskich profesorów na Wydziale Inżynierii Materiałowej

20-24 października odbyły intensywne wykłady japońskich Profesorów na Wydziale Inżynierii Materiałowej. Naszymi gośćmi byli: Prof. K. Ariga, Prof. T. Nakanishi, Prof. A. Yamamoto.

Szczegółowa ulotka jest do pobrania: tutaj

paź 01 2014

Piąte Warsztaty PW-NIMS-HHT

Piąte Warsztaty PW-NIMS-HHT na temat „Postępów w produkcji i charakterystyce nowoczesnych materiałów” odbył się na Politechnice Warszawskiej. Gospodarzami wydarzenia był Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych oraz Wydział Inżynierii Materiałowej. „PhD students Day” był dniem zamkniętym dla publiczności i odbył się 18 września zaś 19 września, odbył się dzień seminariów, otwarty dla publiczności.

Była to już 5 edycja Seminarium organizowana wspólnie przez trzy instytucje: Politechnikę Warszawską (Polska), Narodowy Instytut Inżynierii Materiałowej (Japonia) i Hitachi High Technologies Co. (Japonia).

Głównym celem tych warsztatów była wymiana wiedzy, doświadczeń i pomysłów w dziedzinie inżynierii materiałowej pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłem. Skupiają one specjalistów z tej dziedziny i stanowią dobrą platformę do dyskusji na temat obecnego i przewidywanego postępu w inżynierii materiałowej. Pozwalają także na rozpowszechnianie stanu wiedzy między studentami i doktorantami. Ponadto celem warsztatów jest stymulacja międzynarodowej współpracy między trzema instytucjami i środowiskiem doświadczonych oraz początkujących naukowców.

 

Szczegółowa ulotka znajduje się: tutaj

wrz 25 2014

Podsumowanie Drugich Warsztatów Inżynierii Materiałowej V4-JST

Politechnika Warszawska zorganizowała Drugie Warsztaty Inżynierii Materiałowej V4-JST. TWarsztaty odbył się jako impreza satelitarna Międzynarodowej Konferencji „E-MRS Fall Meeting”, która miała miejsce 15-19 września. Warsztaty V4-JST zgromadziły około 70 uczestników z Polski, Słowacji, Czech, Węgier oraz Japonii. Narodowe Centrum Inżynierii Materiałowej Japonii reprezentowali: Prof. Seiji Kuroda, Dr. Akiko Yamamoto, Dr. Hideaki Kitazawa, Dr. Katsuhiko Ariga, Dr. Takashi Nakanishi, Dr. Yoko Yamabe-Mitarai

Warsztaty był podzielony na bloki tematyczne:

 • Materiały dla środowisk ekstremalnych
 • Biomateriały
 • Materiały dla elektroniki i zyskiwania energii
 • Lekkie materiały budowlane

Przemowy powitalne:

 • Prorektor ds. Nauki: prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Politechnika Warszawska,
 • Pan Shoichiro Tonomura, Dyrektor Japońskiej Agencji Nauk i Technologii,
 • Pani Małgorzata Wierzejska z Departamentu Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Mr. Hiroshi Matsumoto, Radca z Ambasady Japonii w Polsce,
 • Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badan i Rozwoju Polski

Przedstawiono 26 prezentacji naukowych i 3 prezentacje techniczne. Warsztaty przyciągnęły około 80 uczestników i miały unikalną formułę współpracy ponadnarodowej, ponadregionalnej a nawet międzykontynentalnej. Podczas przemów powitalnych zarówno członkowie V4 jak i strony japońskiej podkreślili, że warsztaty mają specjalną wartość zintegrowanego potencjału i tworzenia dodatkowych połączeń i więzi między krajami Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Ponadto uzgodniono, że materiałoznawstwo, które jest jedną z wiodących dziedzin nauki na Politechnice Warszawskiej skutecznie reaguje na różne potrzeby społeczeństwa, takie jak dostarczanie energii czy zmniejszanie uzależnienia od paliw kopalnych. Wierzą także, że wielostronna współpraca międzynarodowa odgrywa ważną rolę w społeczeństwie, w którym innowacje są niezbędne dla wzrostu gospodarczego.

Ulotka z informacjami dostępna tutaj: V4-JST

Starsze posty «

» Nowsze posty