Notice: Use of undefined constant stat - assumed 'stat' in /public_html/pljp/wp-content/themes/graphene/includes/theme-compat.php on line 2
O programie - Polsko-Japoński Program Doktorancki

O programie

Zapraszamy do uczestnictwa w programie polsko-japońskich studiów doktoranckich odbywających się w National Institute for Materials Science w Tsukubie

 

Tsukuba (つくば市 Tsukuba-shi ) to miasto w Japonii, na wyspie Honsiu, w prefekturze Ibaraki. Zostało zaprojektowane i zbudowane jako „Miasteczko naukowe Tsukuba”. Zlokalizowane w nim zostały liczne instytuty naukowo-badawcze, laboratoria, dwa uniwersytety oraz szereg firm z dziedziny wysokich technologii.

 

O programie:

 

 • Kandydaci muszą posiadać stopień magistra z kierunku ścisłego albo inżynierskiego
 • Kandydaci powinni znać biegle język angielski w mowie i piśmie
 • Wybór kandydatów do programu przez reprezentantów PW i NIMSu
 • Kandydaci przejdą wywiad przed komisją Politechniki Warszawskiej i wywiad na żywo lub za pomocą telekonferencji z udziałem przedstawicieli NIMSu
 • Maksymalnie 3 studentów na rok
 • Przyjęty kandydat będzie miał status doktoranta Politechniki Warszawskiej
 • System dwóch przełożonych; Profesor z Polski oraz jeden naukowiec z Japonii
 • Finansowe wsparcie ze strony NIMS – około 115 000 jenów na miesiąc
 • Japońska strona ponosi koszta podróży lotniczej klasa ekonomiczną (na trasie Polska-Japonia-Polska)
 • Opłacone zakwaterowanie w hotelu dla pracowników naukowych – Ninomiya House (http://www.jsthouse.com/ninomiya/index.htm)
 • Dostęp do najnowocześniejszych urządzeń badawczych
 • Praca w międzynarodowym środowisku z najlepszymi specjalistami w dziedzinie nauk o materiałach

 

Punkty programu:

 

 • Pierwszy rok studiów na Politechnice Warszawskiej,
 • następnie 2 lub 3 lata edukacji w NIMS,
 • powrót do Polski, ukończenie studiów,
 • napisanie i obrona pracy doktorskiej na Politechnice Warszawskiej

nims_e2f nims2_8ff

Rekrutacja

Kandydat:

 • otrzyma do wypełnienia „świadectwo kwalifikacji” z japońskiego urzędu imigracyjnego
 • powinien przesłać CV i list motywacyjny do Biura Programu PW i/lub NIMSu (po angielsku)
 • powinien przygotować prezentację na rozmowę kwalifikacyjną. Wymagane jest, żeby student skontaktował się ze swoim opiekunem z PW i opiekunem z NIMS, co najmniej dwa tygodnie przed przewidywaną datą rozmowy, w celu konsultacji na temat planu badań w PW i NIMS.
 • powinien przesłać plik PPT do Biura Programu poprzez e-mail, co najmniej 3 dni przed rozmową kwalifikacyjną.

 

Lista Profesorów w Programie PW-NIMS “International Joint Graduate Program”:

 

      NIMS
Imię i Nazwisko Płeć Grupa Centrum/Lab
1 Kitazawa Hideaki M X-Ray Physics Group Quantum Beam Unit http://samurai.nims.go.jp/KITAZAWA_Hideaki-e.html
2  Seiji KURODA M Coating Materials Group High Temperature Materials Unit http://samurai.nims.go.jp/KURODA_Seiji-e.html
3 Akiko YAMAMOTO K Biomaterial Group Biomaterials Unit http://samurai.nims.go.jp/YAMAMOTO_Akiko-e.html
4 Yoko MITARAI K  Functional Structure Materials Group High Temperature Materials Unit http://samurai.nims.go.jp/MITARAI_Yoko-e.html
5 Katsuhiko ARIGA M Supermolecules Group Supermolecules Unit, MANA http://samurai.nims.go.jp/ARIGA_Katsuhiko-e.html
6 Makoto 
WATANABE
M Integrated Smart Materials Group

Integrated Smart Materials Group
http://samurai.nims.go.jp/WATANABE_Makoto-e.html

  Takashi NAKANISHI M Organic Materials Group Polymer Materials UNIT http://samurai.nims.go.jp/NAKANISHI_Takashi-e.html
   Masato OHNUMA M X-Ray Physics Group Quantum Beam Unit http://samurai.nims.go.jp/OHNUMA_Masato-e.html

  PW
Imię i Nazwisko Płeć Grupa Zakład
1 Małgorzata LEWANDOWSKA K Grupa Charakteryzacji Nanomateriałów Zakład Projektowania Materiałów http://www.materials.pl/
2  Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI M Grupa Degradacji Materiałów  Zakład Projektowania Materiałów http://www.materials.pl/
3  Wojciech ŚWIĘSZKOWSKI M Grupa Biomateriały  Zakład Projektowania Materiałów http://www.materials.pl/
4 Zbigniew PAKIEŁA
K Grupa Nanomateriały  Zakład Projektowania Materiałów http://www.materials.pl/
5 Anna BOCZKOWSKA  K Grupa Materiały Polimerowe i Kompozytowe Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych http://www.inmat.pw.edu.pl
6  Marcin LEONOWICZ M Grupa Metalurgii Proszków i Kompozytów  Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych http://www.smartarmour.cp5.win.pl/zmkif/

 

Tematy badań wydziałów NIMS (ang):

 

Profesor Temat badań
Kuroda Seiji Title: Surface engineering through advanced thermal spray technologiesOur group has a strong emphasis on the process and materials development related to surface coatings, particularly those made by thermal spray. Thermal spray is capable of depositing rather thick (> 100 microns) coatings of metals, ceramics, polymers and composites and playing an important role in industry such as fabrication of thermal barrier coatings for modern aero and power-generating turbine engines. Recently, we have developed a unique coating process called Warm Spray, by which metals and composites are deposited without melting at high velocity. By utilizing various advanced thermal spray technologies and designing/developing new materials for challenging applications, we explore the frontiers of coatings technology vital to energy and environmental problems.
Yamamoto Akiko

Metallic biomaterials can offer bridges between metals and human tissues. They are currently used in artificial joints, dental implants, bone plates and screws, heart pacemakers, stents, and other medical devices. Most important requirement for biomaterials is no toxicity, therefore biocompatibility evaluation of biomaterials are essential. Tissue and cellular reaction surrounding the implanted materials is influenced by various factors including physical and chemical surface properties. In vitro experiments can easily examine cell-material interaction on implant materials. Followings are examples of the topics for the Ph.D course;

• Mg and its alloys are expected as bioabsorbable stents or bone plates and screws since they are easily corroded by reacting with H2O in the body fluid, releasing Mg2+, OH, and H2. Since Mg is an essential element, the toxicity of Mg2+ is relatively low and Mg2+ has various physiological effects on cells and tissues. The increase of pH, however, may cause adverse effects on the surrounding tissue. Therefore, the control of the degradation rate is a key issue for biomedical application of Mg and its alloys. Microstructure control as well as surface modification of Mg alloys is considered as a method to control Mg degradation.

• Cell-biomaterial reaction is mediated by adsorbing protein on material surface, which is influenced by surface physical and chemical properties. Chemical composition and microstructure of metals are considered as the factors which can influence protein adsorption behavior onto metal surface, but details remain uninvestigated. Ti-based, or high-Al-content Mg alloys are used as a model material to investigate the effect of metal microstructure on protein adsorption behavior and cellular response.

Ariga Katsuhiko Supramolecular materials including inorganic and biomolecular hybrids and self-assembled materials, which can respond to external stimuli such as mechanical, chemical, and photoelectronic signals and can be used for applications such as sensors and drug delivery systems.

Kitazawa Hideaki

Magnetic properties of rare earth compounds – basics and application

In order to sophisticate and synthesize innovative materials, our group focuses on the research and development for multi-scale characterization by neutron and X-ray scattering techniques from the atomic size (crystal/magnetic structure, etc.) up to the macro scale level (fine texture, etc.) of nanocomposite materials such as magnetic nanogranular materials and structural materials and high efficiency energy conversion materials such as magnetic refrigerator materials, superconductors, and cell materials, etc.

The following is an example of the topics for the PhD course;

– The vapor-compression cycle is used in most household refrigerators as well as in many large commercial and industrial refrigeration systems. The magnetic refrigeration is a cooling technology based on the magnetocaloric (MC) effect of magnetic materials instead of fluid. A strong magnetic field is applied to the refrigerant (magnetic materials), forcing its various magnetic dipoles to align and putting these degrees of freedom of the refrigerant into a state of lowered entropy. If we can establish more efficient refrigeration system based on magnetic refrigeration, we don’t need to use ozone-destroying chlorofluorocarbon (CFC). Rare-earth compounds have a large potential to show MC effects because of a large magnetic moment. We will explore the new materials with the large MC effects. We will synthesize them by various sample preparation techniques and characterize their structural and physical properties by XRD, SEM/EDS, magnetization, specific heat, electric transport measurements. In order to understand the microscopic origin of magnetic and electric properties, neutron and X-ray scattering experiments will be also performed.

Miatarai Yoko Ti alloys are used as functional and structural materials due to their excellent corrosion resistance and high specific strength in different application fields such as medical, chemical, marine, and aerospace. We are trying to extract the excellent properties of Ti alloys, especially as high temperature materials. High-temperature structural Ti alloys and high temperature shape memory alloys are our main research topics. New alloy design for the a+b phase Ti alloys is trying by precipitation hardening by such as Ti3Al, other intermetallic compounds, and/or oxides as structural materials. For high temperature shape memory alloys, alloy design is trying based on TiPd, TiPt and b-Ti alloys. To develop these new alloys, fundamental studies concerning phase transformation, microstructure characterization, and mechanical properties are preformed using DSC, TMA, SEM, TEM, XRD, and testing machines.
Makoto Watanabe Two fundamental technology fields, thermal spraying and non-destructive evaluation (NDE) are of crucial importance in various engineering application. Thermal spraying has been usually used for a protective coating for harsh environment such as thermal barrier, corrosion and wear resistant coatings. Recent new solid particle impact processes (cold spray and warm spray) make it suitable for an additive manufacturing tool. NDE research activity has been carried out fundamentally in detection of material degradation by various sensing techniques such as ultrasonic and laser-ultrasonic, terahertz wave technology, and X-ray computed tomography. By fusing these two fields, additive manufacturing by particle integration process and sensing technologies by NDE, we study new protective and functional materials/coatings. In future, we want to develop smart materials, which can sense degradation and failure in themselves and can prevent further damage evolution by themselves. With the aid of computation material science and data science, “materials integration”, we accelerate our research progress and challenge to develop innovative smart materials.
Nakanishi Takashi Organic Soft Materials (OSM); which are applicable in various optoelectronic and magnetic device applications such as solar cells, light-emitting diodes (LED) and memories. OSM includes self-assembled unique morphological materials, like nature inspired mimicking morphologies such as compound eye-like structures, and non-assembled nonvolatile liquids. The OSM possess remarkable electronic, optical (switchable color, luminescence) or magnetic properties. The PhD study includes designing molecules, organic synthesis (not heavy duty), self-assembly, structural analysis (electron microscopies, X-ray diffraction, optical spectroscopies, DSC, rheology, AFM, etc) and investigation of properties and device performance stated above.
Ohnuma Masato Characterization of nanostarcutrure of structural materials/soft-magnetic materials by scattering technique;Using X-ray and neutron scattering technique, we are characterizing nano-scale microstructures of structural materials (steels, Ti alloys, etc.), quantitatively. One of our main targets is to characterize clusters with about 1nm that is formed in the early stage of precipitation. Main tools for this purpose will be small-angle X-ray and neutron scattering. Another topics is to search nano-scale hetero-structures in amorphous & nanocrystalline soft magnetic materials for understanding magnetic properties and mechanical properties. In this topics, main tool is X-ray diffraction, small-angle scattering and thermo-mechanical analysis.

supervisors 2017