Notice: Use of undefined constant stat - assumed 'stat' in /public_html/pljp/wp-content/themes/graphene/includes/theme-compat.php on line 2
Rekrutacja na studia doktoranckie IJGP - Polsko-Japoński Program Doktorancki

«

»

sty 05 2016

Rekrutacja na studia doktoranckie IJGP

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów na studia doktoranckie prowadzone we współpracy z National Institute for Materials Science (NIMS) w Japonii w ramach polsko-japońskiego International Joint Graduate Program (IJGP).

Studia doktoranckie na WIM PW w ramach IJGP to niepowtarzalna okazja zdobycia doświadczenia naukowego w środowisku międzynarodowym podczas pracy w renomowanym ośrodku badawczym.

Ramowy program studiów doktoranckich wygląda następująco:

schemat blokowyKadra naukowa WUT-NIMS International Joint Graduate Program

supervisors 2017

Poszukujemy zmotywowanych kandydatów z tytułem magistra lub równorzędnym z dziedziny inżynierii materiałowej, fizyki, chemii i inżynierii chemicznej, posiadających wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze. Kandydaci powinni posiadać doskonałe umiejętności pracy zespołowej i motywację do pracy w wysoce interdyscyplinarnym środowisku. Wymagana jest również dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Oferujemy doskonałe warunki do pracy w nowocześnie wyposażonych laboratoriach oraz dostęp do infrastruktury akademickiej. Nasz Wydział jest wiodącą instytucją w zakresie badań i szkolnictwa wyższego w dziedzinie inżynierii materiałowej w Polsce, posiadającą kategorię A+ w rankingu Evaluation Excercise Science prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Inżynierii Materiałowej PW uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, które oferują możliwość współpracy z naukowcami z innych dyscyplin i innych krajów.

CV wraz z listem motywacyjnych, dyplomem ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem oraz co najmniej jednym listem referencyjnym prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do końca lutego 2016 na adres kstatkiewicz@inmat.pw.edu.pl

Szczegółowe informacje nt. WUT-NIMS International Joint Graduate Program znajdują się na stronie w działach: