Notice: Use of undefined constant stat - assumed 'stat' in /public_html/pljp/wp-content/themes/graphene/includes/theme-compat.php on line 2
Zasady rekrutacji na letnie praktyki w NIMS w roku 2015 - Polsko-Japoński Program Doktorancki

«

»

gru 04 2014

Zasady rekrutacji na letnie praktyki w NIMS w roku 2015

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i National Institute for Materials Science (NIMS) w Tsukubie organizują 2 miesięczne praktyki studenckie w Japonii w ramach WUT-NIMS Joint Graduate Program. Celem programu jest zainteresowanie studentów działalnością NIMS-u oraz wyłonienie potencjalnych osób gotowych podjąć staż w NIMS, w ramach studiów doktoranckich.

Zasady rekrutacji:

  1. Zakład Projektowania Materiałów WIM PW wyłoni na wyjazd do Japonii 10 osób: 5 ze studiów inżynierskich i 5 ze studiów magisterskich.
  2. Kandydatury, wraz z wymienionymi poniżej dokumentami należy złożyć do 30 stycznia 2015 roku w pokoju 303 WIM PW u p. Karoliny Statkiewicz (kstatkiewicz@inmat.pw.edu.pl).
  3. Po otrzymaniu dokumentów od kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne, w którym zostaną wzięte pod uwagę następujące czynniki:

– zainteresowanie podjęciem studiów doktoranckich,
– doświadczenie w pracach badawczych i projektach w inżynierii materiałowej,
– średnia ocen z 2 ostatnich semestrów studiów na WIM,
– znajomość języka angielskiego;

  1. Kandydatów prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

– CV ze zdjęciem w języku angielskim,
WUT-NIMS Student Internship Program – Students Form,
– ewidencji działań w projektach badawczych potwierdzonej przez promotora lub bezpośredniego przełożonego,
– informacji o średniej dydaktycznej z ostatnich 2 semestrów studiów,
– certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub kopii ocen semestralnych z języka angielskiego potwierdzonych przez dziekanat WIM;

  1. Wybrane osoby zostaną powiadomione e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  2. Uczestnicy Projektu „Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle” po zakwalifikowaniu na praktyki w National Institute for Materials Science (NIMS) w Tsukubie mogą ubiegać się o stypendium stażowe oraz uzyskanie dofinansowania kosztów dojazdu. Szczegółowe kryteria uzyskania stypendium określa „Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle”.