Notice: Use of undefined constant stat - assumed 'stat' in /public_html/pljp/wp-content/themes/graphene/includes/theme-compat.php on line 2
Aleksandra Bogucka - Polsko-Japoński Program Doktorancki

Aleksandra Bogucka

Imię i nazwisko: Aleksandra Bogucka
Od kiedy do kiedy: 1.07.2012-30.08.2012 r.
Grupa w NIMS: Biometals Group
Supervisor NIMS: prof. Akiko Yamamoto
Supervisor WUT: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Opis badań:

Podczas praktyk zajmowałam się badaniem odporności korozyjnej stopu magnezu ZM21 poddanego działaniu roztworów soli imitujących płyny fizjologiczne człowieka. Praca obejmowała zarówno przygotowanie próbek jak i wykonywanie pomiarów (pH, określenie stopnia degradacji po zadanym czasie ekspozycji w roztworze, tomografia komputerowa). Realizowany projekt miał na celu określenie odporności stopu magnezu, który mógłby zostać użyty w produkcji implantów kostnych, wspomagających regenerację uszkodzonych tkanek ludzkich.

Letnie praktyki w NIMS to szansa nie tylko na realizację ciekawego projektu badawczego, ale też możliwość poznania innej, nowej kultury jaką są zwyczaje japońskie. Podczas pracy w NIMS, jednym z bardziej szanowanych instytutów materiałowych na świecie, miałam szansę samodzielnej obsługi sprzętu laboratoryjnego (np. tomografu komputerowego), co pozwoliło na zdobycie nowych umiejętności praktycznych. Wielkim atutem praktyk jest „posiadanie” mentora, z którym można skonsultować i przedyskutować otrzymane wyniki. Dodatkowo, praca w międzynarodowym zespole daje doświadczenie, które mogą być bardzo przydatne w przyszłej pracy zawodowej młodego inżyniera.

Praktyki w NIMS pozwalają też na poznanie bliżej Japonii oraz zawarcie nowych znajomości z innymi stażystami, praktykantami z różnych krajów. Są okazją z jakiej na pewno warto skorzystać w trakcie studiów.